• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

Thông báo thay đổi người Công bố thông tin
19/04/2018

CBTT thay doi Nguoi CBTT cua Cong ty … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi ĐKKD lần thứ 13
06/04/2018

CBTT thay doi DKKD thang 4_2018 … Xem chi tiết

CBTT Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
03/04/2018

CBTT thay doi TGD T4_2018 … Xem chi tiết