• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2019
09/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm tại đây Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
27/06/2019

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2019. Sau đây, Công ty xin gửi tới … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11/06/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình nguyên nhân hạn chế giao dịch cổ phiếu SP2
24/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CV Giai trinh nguyen nhan han che giao dich Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
02/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Cong van gia han Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết