• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận
21/01/2019

CBTT giai trinh Loi nhuan thong tin … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018
21/01/2019

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018 đóng dấu … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp
08/01/2019

04. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký  … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
07/01/2019

02. CV số 02 ngày 07.01.2019 về công bố thông tin thông báo ngày cuối tham dự ĐHCĐ 2019 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
25/12/2018

Công bố thông tin số 282 ngày 25.12.2018 … Xem chi tiết