• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT: Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
02/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Cong van gia han Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
19/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Quý 1.2019 (tại đây) 2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ (tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến trái ngược của Kiểm toán viên
11/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: tại đây Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán
11/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: - Báo cáo tài chính năm 2018 (tại đây) - Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết