• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006 bởi các cổ đông là Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với các ngành nghề … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty
26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Công ty. Vui lòng xem file đính kèm: 1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty … Xem chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội
26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin gới tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại Thành phố Hà Nội. Chi tiết theo file đính kèm: (tại … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
24/02/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau: 1. Ngày đăng … Xem chi tiết

Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
21/02/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vui lòng xem file … Xem chi tiết

Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2019
30/01/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết