• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
13/03/2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
18/02/2019

Vui lòng xem file đính kèm:Thong-bao-de-cu Xin trân trọng cảm ơn! … Xem chi tiết

CBTT giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận
21/01/2019

CBTT giai trinh Loi nhuan thong tin … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018
21/01/2019

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018 đóng dấu … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp
08/01/2019

04. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký  … Xem chi tiết