• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Báo cáo thường niên

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Bao cao 6 thang dau nam 2017 … Xem chi tiết

Thông báo về việc Phát hành lại Báo cáo tài chính nhăm 2016 của Công ty

BCTC T6_2017 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016

BCTC 2016 … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016

BC Thường niên 2016 … Xem chi tiết

Công bố thông tin ĐHĐCĐTN 2016

Cong bo thong tin 2016 QD bo nhiem s.Kim BB hop BKS lan 1.2016 BB hop HDQT lan 1.2016 … Xem chi tiết

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghi quyet ban do Bien ban ban do … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2015

Bao cao thuong nien 2015 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015

Bao cao tai chinh 2015 … Xem chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi thành viên HĐQT

CV So 01 T2-2016 Vv Thay đổi nhân sự TVHDQT … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

BC SDHL … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Bao cao tai chinh 6 thang2015 … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

BC thuong nien 2014 (Web) … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2014

Báo cáo quản trị năm 2014

BC tinh hinh quan tri nam 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý III/2014

Báo cáo tài chính Quý III/2014

Báo cáo tài chính Quý III/2014 … Xem chi tiết

Báo cáo soát xet 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo soát xet 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo soát xet 6 tháng đầu năm 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 Chung cư k35 Tân Mai - K35 Tân Mai … Xem chi tiết

BCTC Quý I năm 2014

BCTC Quý I năm 2014

BCTC Quý I năm 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013 … Xem chi tiết

BCTC quý 2 năm 2013

BCTC quý 2 năm 2013

BCTC quý 2 năm 2013 … Xem chi tiết

BCTC năm 2013

BCTC năm 2013

BCTC năm 2013 … Xem chi tiết

Báo cáo TC năm 2012

Báo cáo TC năm 2012

BCTC năm 2012 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình QT năm 2012

Báo cáo tình hình QT năm 2012

Báo cáo tình hình QT năm 2012 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình QT 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình QT 6 tháng đầu năm 2013

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2013 … Xem chi tiết

Trang 1 trên 212