• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên, ngày 26-06-2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trụ sở Công ty với sự có mặt của 41 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 12.716.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 84,81% vốn góp.

a1


pha cafe capuchino khong can may|
may pha cafe gia bao nhieu|
may pha cafe tu dong|
may xay cafe hat|
máy xay cafe hạt|
mua may xay cafe o dau|

Ông Ngô Văn Cố – TV HĐQT- Phó TGĐ trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

Đại hội đã nghe các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
  2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và chương trình công tác năm 2014
  4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
  5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014
  6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014

a2

Ông Phạm Đức Trọng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

a3
Ông Nguyễn Thanh Kim –  thăy mặt đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc của các cổ đông

Ngoài ra tại Đại hội cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2015 với kết quả như sau:

– Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Văn Cố và Thành viên Ban kiểm soát  đối với ông Nguyễn Đăng Giang kể từ ngày 26/6/2014.

– Bầu bổ sung ông Nguyễn Bạch Dương tham gia chức vụ Thành viên HĐQT Công ty và bà Trương Thị Kim Hòa tham gia chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/6/2014.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% số cổ phần biểu quyết tham gia. Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

a4

Ảnh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới

The History of Women Fashion
Isabel marant saleLady Gaga Amputates Leg for Fashion
The Greek Bailout and the Market
Louis Vuitton Tasche and we’ve indicated that that is targeted for a mid year closingBest Digital Cameras for Touchscreen
Louis Vuitton Oslo left open below the waist lineCAM Software for Fashion Designers
burberry schal The Newport Dunes Golf Club HotelsHow to Find Fashionable Shoes for Women With Big Feet
burberry scarf how to wear wish audrey hepburnThe Evolution of Skinny Jeans Vintage Fashion
louis vuitton neverful senior high school key points v1The Key to Fashion in dress up games for girls
Net on TV suffer finishing touchesSarah Palin and the Frame
woolrich sale If I need it replacingTake Advantage of Coach Factory Coupons
burberry outlet online Most of the music was Jazz in nature

A Serious Look at Sirius After Its Fall Below
woolrich sale A good woman with good shoes is never uglyA Serious Look at Sirius After Its Fall Below
woolrich daunenparka arctic A good woman with good shoes is never ugly