• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông … Xem chi tiết

BCTC Quý I năm 2014

BCTC Quý I năm 2014

BCTC Quý I năm 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013 … Xem chi tiết

NQ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

NQ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

NQ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 … Xem chi tiết

BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 … Xem chi tiết

BCTC quý 2 năm 2013

BCTC quý 2 năm 2013

BCTC quý 2 năm 2013 … Xem chi tiết

BCTC năm 2013

BCTC năm 2013

BCTC năm 2013 … Xem chi tiết

Báo cáo TC năm 2012

Báo cáo TC năm 2012

BCTC năm 2012 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình QT năm 2012

Báo cáo tình hình QT năm 2012

Báo cáo tình hình QT năm 2012 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình QT 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình QT 6 tháng đầu năm 2013

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2013 … Xem chi tiết

Thông báo PHCPRL

Thông báo PHCPRL

Thông báo PHCPRL … Xem chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 8)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 8)

Giay dang ky kinh doanh (lan 8) … Xem chi tiết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

Ngày 19/02/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên - số 02 đường Điện Biên Phủ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Tham gia Đại hội có 74 cổ đông, tương ứng với số cổ phần là 12.917.570 cổ phần, chiếm 86,27% tổng số cổ phần … Xem chi tiết

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2013 … Xem chi tiết

Trang 3 trên 3123