• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Show bài viết

CBTT: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

18/02/2019

Vui lòng xem file đính kèm:Thong-bao-de-cu Xin trân trọng cảm ơn! … Xem chi tiết

CBTT giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

21/01/2019

CBTT giai trinh Loi nhuan thong tin … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018

21/01/2019

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018 đóng dấu … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp

08/01/2019

04. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký  … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

07/01/2019

02. CV số 02 ngày 07.01.2019 về công bố thông tin thông báo ngày cuối tham dự ĐHCĐ 2019 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

25/12/2018

Công bố thông tin số 282 ngày 25.12.2018 … Xem chi tiết

Công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Công ty

10/12/2018

Công bố thông tin ngày 10.12.2018 PTGĐ Nguyễn Xuân Hồng … Xem chi tiết

Công bố thông tin về Công tác cán bộ của Công ty

04/12/2018

Công bố TT ngày 03.12.2018 … Xem chi tiết

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty

07/11/2018

TB cap so co dong SP2-merged … Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính quý III năm 2018

19/10/2018

Bao cao TCKT quy III_2018 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc Công ty

30/08/2018

CBTT Mien nhiem, bo nhiem KTT và Bo nhiem Pho TGD Cong ty … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán

17/08/2018

BC TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ … Xem chi tiết

CBTT về việc Thay đổi Trưởng ban kiểm soát và Bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

09/08/2018

CBTT ve cong tac nhan su Cong ty … Xem chi tiết

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

03/08/2018

Điều lệ 29.6.2018 … Xem chi tiết

CBTT Kế quả bán cổ phiếu quỹ của Công ty

31/07/2018

CBTT KQCB CPQ ngay 31_07_2018 … Xem chi tiết

CBTT Kết quả Đại hội cổ đông thường liên (tổ chức lần 2)

30/06/2018

CBTT Ket qua Dai hoi thuong nien nam 2018 … Xem chi tiết

CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 lần 2

20/06/2018

Thong bao moi hop 0. Noi dung chuong trinh DH lan 2 ngay 29_6_2018 1_Quy che làm việc cua DH 3. Bao cua cua HDQT & Ban TGD Cong ty 3_Bao cao cua BKS 4_Bao cao Tai chinh 2017 5_To trinh thong qua qua luong va thu lao cua HDQT 6_To trinh lua chon DV kiem toan BCTC 7_To … Xem chi tiết

Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

15/06/2018

To trinh mien nhiem, bo nhiem tv BKS … Xem chi tiết

CBTT về kết quả tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2

15/06/2018

CBTT Ket qua DHDCD lan 1 va Ke hoach DH Lan 2 … Xem chi tiết

CBTT bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/06/2018

CBTT Bo sung noi dung DHCD thuong nien 2018 … Xem chi tiết

CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên BKS Công ty

13/06/2018

Don tu nhiem va Dơn de cu Don tu nhiem va de cu cua TCT Song Da … Xem chi tiết

CBTT về việc Điều chỉnh thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ

08/06/2018

CBTT ve viec Dieu chinh thoi gian ban CP quy … Xem chi tiết

CBTT Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

31/05/2018

CBTT ban CP quy cv SP2 … Xem chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

29/05/2018

Thong bao moi hop 0_Noi dung Hop DHDCD Cong ty 1_Quy che làm việc cua DH 2_Bao cao cua HĐQT, Ban TGD 3_Bao cao cua BKS 4_Bao cao Tai chinh 2017 5_To trinh thong qua qua luong va thu lao cua HDQT 6_To trinh lua chon DV kiem toan BCTC 7_To trinh Thong qua PA Tang VDL nam … Xem chi tiết

Trang 1 trên 612345...Trang cuối »