• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2

Thông tin công bố

CBTT: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên

26/03/2020

vui lòng xem file đính kèm: Giai-trinh-y-kiem-ngoai-tru-cua-kiem-toan Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

16/03/2020

Vui lòng xem file đính kèm: TB-Giao-dich-ban-CPQ-2020 Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty

26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Công ty. Vui lòng xem file đính kèm: 1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Kim Văn Sỹ (tại đây) 2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối … Xem chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội

26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin gới tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại Thành phố Hà Nội. Chi tiết theo file đính kèm: (tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

24/02/2020

Vui lòng xem file đính kèm:(tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24/02/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020 3. Lý do và mục đích: * … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

31/01/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây) Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên

15/08/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CBTT-Giai-trinh-y-kien-kiem-toan-ngoai-tru Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2019

26/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6.2019 Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

24/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Bao-cao-ngay-tro-thanh-co-dong-lon Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2019

09/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm tại đây Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

03/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Thong-bao-giao-dich-co-phieu-SP2 Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình nguyên nhân hạn chế giao dịch cổ phiếu SP2

24/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CV Giai trinh nguyen nhan han che giao dich Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

02/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Cong van gia han Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

23/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Thông báo Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến trái ngược của Kiểm toán viên

11/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: tại đây Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

03/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

28/03/2019

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2019. Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Vui … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

18/02/2019

Vui lòng xem file đính kèm:Thong-bao-de-cu Xin trân trọng cảm ơn! … Xem chi tiết

CBTT giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

21/01/2019

CBTT giai trinh Loi nhuan thong tin … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

08/01/2019

Vui lòng xem file đính kèm: 04. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký  Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

07/01/2019

02. CV số 02 ngày 07.01.2019 về công bố thông tin thông báo ngày cuối tham dự ĐHCĐ 2019 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

25/12/2018

Công bố thông tin số 282 ngày 25.12.2018 … Xem chi tiết

Công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Công ty

10/12/2018

Công bố thông tin ngày 10.12.2018 PTGĐ Nguyễn Xuân Hồng … Xem chi tiết

Trang 1 trên 512345